บริษัท บอร์ด แอ็ดวานซ์ จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอพร้อมสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานออกสู่ผู้ใช้งาน บริษัท บอร์ดแอ็ดวานซ์ จำกัด จึงได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในภาครัฐภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน จนวันนี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางให้ให้เป็นผู้มอบสินค้าและการบริการให้แกลูกค้ามากมายทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ คุณภาพดีสมราคา สงมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ นโยบายและคำมั่นสัญญาจากเรา

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อบริการของเรา 034-867-700

สำนักงาน BAV

เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Company Profile

อ่าน Company Profile และรับชม Corporate Video ของเรา